KONTAKT

O NAS

Co nas odróżnia od konkurencji to szeroki profesjonalny wachlarz usług doradztwa energetycznego. W zasobach kadrowych mamy specjalistów z: 

-elektroenergetyki,

-energetyki cieplnej,

-audytów energetycznych w budownictwie,

- audytów energetycznych w przemyśle,

- branży oświetlenia. 

- funduszy unijnych, krajowych wspierających efektywność energetyczną. 

- odnawialnych źródeł energii.

 - systemów zarządzania energią PN-EN ISO 50001

 

Przykładowe realizację:

- zastąpienie kotła na paliwo stałe pompą ciepła z kolektorem pionowym w gruncie, termomoderniazacja, modernizacja oświetlenia, odzysk ciepła z procesów technologicznych. Nasz klient otrzymał dofinansowanie blisko 1,5 mln złotych 

- Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynki użyteczności publicznej współpracujący z nami samorząd unowocześnił 6 obiektów. W jednym z nich została zamontowana gazowa adsorpcyjna pompa ciepła, w innym pompa ciepła z wymiennikiem na sieci wodociągowej w kolejnym pompa ciepła w gruncie z kolektorem poziomym. Koszt inwestycji wyniósł 6 mln złotych.

-Audyt efektywności energetycznej 4 dużych przedsiębiorstw, 

KONTAKT

  Piotr Śliż

  obszar działania:
Cała Polska

  +48 501 168 932

  biuro@ps-energia.pl

Lub użyj formularza kontaktowego:

Copyright © 2016 PS Energia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kreacja:

Realizacja: